Info til foreninger
Del

Karantæner

Spillere og ledere, der bliver diskvalificeret i forbindelse med kampe vil blive indberettet af dommeren / dommerne til protestudvalget. 

Protestudvalget behandler indberetningen, og tildeler en karantæne som offentliggøres her på siden hver torsdag kl. 13.00, hvorefter spilleren / lederen er låst indtil karantænen af afsonet.

Indsigelse

Det er muligt at gøre indsigelse i forbindelse med en indberetning. Foreningen har en frist på 24 timer til at indgive en indsigelse. Indsigelsen skal ske via. foreningens haandoffice på den enkelte kamp

Anke af protestafgørelser

Afgørelser, der medfører bøder på indtil 5.000,- kr. og/eller karantæne på indtil og med to kampe, er inappellable. Alle øvrige afgørelser kan indenfor 5 dage appelleres til FHF Ordens og Amatørudvalg.

Vælg forbund

Luk