Diverse reglementer
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Dommernes virksomhed

REGLEMENT FOR DOMMERES VIRKSOMHED

 

§ 1

En dommer, der af Dansk Håndbold Forbund udpeges og dømmer i kampe arrangeret af Dansk Håndbold Forbund, distriktsforbundene eller foreningerne, har ret til nedenstående godtgørelser:

 a) Transportgodtgørelse for kørsel i egen bil godtgøres med statens til enhver tid gældende takst, der pr. 1. januar 2017 udgør 3,53 kr. /km. Desuden kan billetprisen for eventuel broafgift eller færgetransport refunderes.
Til dommere, der er ansat til at dømme i samme kamp på den modsatte side af Storebælt eller Kattegat end deres hjemsteder, refunderes broafgift/færgebillet for en bil inkl. fører og meddommer.
Antallet af kilometre beregnes fra hjemsted til spillested og retur.
Ved benyttelse af fly kan merudgifter i forbindelse med rejsen kun refunderes, såfremt accept forud er opnået i hvert enkelt tilfælde.
Såfremt offentlige transportmidler benyttes, kan kun billetprisen refunderes.
For divisionsdommere/udviklere kan der til dækning af merudgifter til fortæring ved deltagelse i en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst fem timers varighed udbetales kr. 70,00 pr. dag.
Ved kampe hvortil rejseafstanden udgør mindst 300 km. tur/retur, kan der til fortæringsudgifter godtgøres efter regning, dog max:
300 - 350 km 100,-
351 - 400 km kr.   130,-
Over 400 km kr.   160,-
Ved færgerejser mellem Jylland og Sjælland tillægges rejseafstanden tur/retur 120 km.

b) Honorarer for dommere og udviklere/observatører:

 Ikke skattepligtige dommerhonorarer reguleres hvert år pr. 1/7 på baggrund af prisudviklingen i forbrugerprisindekset pr. 1/4 samme år. Reguleringen foretages til nærmeste hele kr.

(Pristal pr. 1. april 2017 udgør 101,4. Pristal pr. 1. april 2016 udgjorde 100,3).  

 

Række

Dommer

Udvikler/observatør

Liga damer/herrer:

 0-4 års anciennitet

 Mere end 4 års anciennitet

 Medaljeslutspil +  semi- og finale i pokal

 Reservedommere

 

 

 

kr. 3.400,-

kr. 4.200,-

kr. 4.600,-

kr. 2.300,-

 

 

 

 

 kr. 800,-

 kr. 800,-

 kr. 800,-

1. division damer/herrer:

 0-4 års anciennitet

Mere end 4 års anc.

 

kr. 1.700,-

kr. 2.000,-

 

 kr. 800,-

kr. 800,-

 

2. division damer

kr. 227,-

kr. 227,-

2. division herrer

kr. 762,-

kr. 227,-

3. division damer/herrer

kr. 227,-

kr. 227,-

U-18 Liga drenge

kr. 762,-

kr. 227,-

U-18 1. division drenge

kr. 227,-

kr. 227,-

U-18 2. division drenge

kr. 114,-

kr. 114,-

U-18 Liga piger

kr. 227,-

kr. 227,-

U-18 1. division piger

kr. 227,-

kr. 227,-

U-18 2. division piger

kr. 114,-

kr. 114,-

U-16 Liga drenge

kr. 227,-

kr. 227,-

U 16 1. division drenge

kr. 170,-

kr. 170,-

U-16 2. division drenge

kr. 114,-

kr. 114,-

U-16 Liga piger

kr.170,-

kr. 170,-

U-16 1. division piger

kr. 170,-

kr. 170,-

U-16 2. division piger

kr. 114,-

kr. 114,-

 

Distriktsforbunds kampe

Dommer

Udvikler

2 x 30 minutter

kr. 114,-

kr. 114,-

2 x 25 minutter

kr. 98,-

kr. 98,-

2 x 20 minutter

kr. 83,-

kr. 83,-

2 x 15 minutter

kr. 72,-

kr. 72,-

2 x 10 minutter

kr. 58,-

kr. 58,-

Beach enkeltkampe

kr. 66,-

 

 

Til DM- og Beach håndboldstævner m.v. udbetales en dommergodtgørelse på kr. 500,- pr. dag. Ved stævner kan udbetales indtil kr. 250,- pr. kamp, dog højest kr. 500,- pr. dag.

 

c) For kampe i op/nedspillet, gælder dommerhonoraret for det højest rangerende hold.

 

d) For kampe i Håndbold Ligaen eller 1. div. (grundspillet), der dømmes af lavere rangerende dommere, gælder dommerhonoraret efter dommernes aktuelle rangering.

 

e) For kampe i landspokalturneringen er taksten for indledende og landsdækkende runder:
Kampe hvori hold fra Håndbold Ligaen og 1.division, deltager, fastsættes honoraret efter det lavest rangerende holds normale takst. For øvrige hold fastsættes honoraret efter distriktsforbundet / regionens normale takst
For kampe i semi- og finaler er taksten de under punkt b nævnte honorarer, efter det højst rangerende, deltagende holds niveau.

 

f) Honoraret for træningskampe hvor der indgår hold fra Liga, 1. div. eller 2. div. H– eller mellem landshold og klubhold fastsættes til 250 kr. pr. kamp. Honoraret for alle øvrige træningskampe fastsættes efter taksten for det højest rangerende hold, jf. § 1 b).

 

g) Honoraret for landskampe mellem to nationer fastsættes således:

HA/DA (Ligahonorar), HU-20/21 og DU 19/20 (1. div. honorar) samt HU18/19 og DU 17/18 (2. div. honorar), idet dog dommernes aktuelle indrangering og/eller anciennitet (i Ligaen) går forud herfor. 

 

§ 2

En dommer, der fungerer i flere kampe på samme rejse, må ikke beregne sig transportgodtgørelse for samme strækning mere end én gang, uden at have afholdt en sådan udgift.

 

§ 3

For kampe under distriktsforbund fastsættes transport- og opholdsgodtgørelse

af disse, idet de højst må andrage de i § 1, stk. a) anførte satser.

 

§ 4

En dommer, i Ligaen eller 1.division, der påtager sig at lede en af ovennævnte

af Dansk Håndbold Forbund fastsatte kampe, må ikke tidligere på samme dag have udøvet nogen form for dommergerning.

 

§ 5

En dommer må i almindelighed samme dag ikke fungere i mere end 120 minutter.

En dommer må ikke lede kampe i distriktsforbundenes/regionernes øverste turneringsrække,

  1. a) hvis han selv deltager i denne række som aktiv spiller,
  2. b) hvis der i denne række deltager et eller flere hold, for hvilke han er træner.

For danmarksturneringen gælder desuden, at en dommer ikke må lede kampe i rækker, hvor der deltager et hold tilhørende en forening, i hvilken han har et ansættelsesforhold, er medlem af bestyrelse eller udvalg, eller på anden måde har en sådan tilknytning til foreningen, at der opstår en interessekonflikt i forbindelse med funktionen som dommer.

 

§ 6

En dommer, der uanset i hvilken funktion, er idømt en karantæne på tre eller flere dage, kan i perioden for karantænens afvikling ikke fungere som dommer i turneringer, der er udskrevet af Dansk Håndbold Forbund eller dettes distriktsforbund eller kredse.

Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre en tidsbestemt udelukkelse fra dommergerningen.

 

Ovenanførte honorartakster er gældende for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018

 

Opdateret/ reguleret 17. maj 2017/FS

 

Vælg forbund

Luk