Kontorgangen
Del
Kontorgangen

Nåleindehavere

DHF Guldnåle

Nr. Dato Navn
65 13. juni 2015 Carsten Grønmann Larsen
64 4. maj 2015 Mogens Mulle Johansen
63 10. maj 2014 Andreas Kaarsholm (nr. 61 udgået)
62 14. juni 2014 Per Bertelsen
60 18. juni 2011 Birger Dahl
59 19. juni 2010 Christian Pedersen
58  07. juni 2008 Per Sørensen
57 23. marts 2006 Hans Henrik Mortensen
56 11. juni 2005 Jørn Topbjerg
55 11. juni 2005 Per Rasmussen
54 12. juni 2004 Carsten Thybo
53 12.juni 2004 Jesper Rasmussen
52 8. juni 2002 Per Smidt
51 11. maj 2002 Martin Outzen
50 9. juni 2001 Søren Høg Thomsen
49 13. juni 1998 Anton Ejby Pedersen
48 16. juni 1996 Niels Henning Broch-Mikkelsen
47 16. juni 1996 Henning Svensson † 2008
46 16. juni 1996 Else Gluud (tidl. Christoffersen) † 2013
45 12. juni 1993 Lars-Erik Klem † 2003
44 12. juni 1993 Leif Eliasen
43 9. juni 1990 Jørgen Wessmann † 1992
42 10. juni 1989 Bent Thaisen, FHF
41 10. juni 1989 Leif G. Nielsen, BHF
40 4. juni 1988 Bjarne Schmidt † 2014
39 14. juni 1986 Erik Tvernø
38 1. juni 1985 Leif Nielsen (I) † 1995
37 1. juni 1985 Stig Gustavson, Sverige † 1999
36 1. juni 1985 Ingo Nielsen † 2012
35 1. juni 1985 Erik Larsen † 2013
34 1. juni 1985 Kjeld Rasmussen
33 1. juni 1985 Finn Andersen
32 1. juni 1985 Gunnar Knudsen
31 13. juni 1981 Egon Bjernå, FHF † 2010
30 7. juni 1980 Carlo Hansen, LFHF † 2007
29 9. juni 1979 Kaj Pedersen, JHF † 1987
28 17. juni 1978 Leif Nielsen (II)
27 12. juni 1976 John Mathiesen, KHF
26 12. juni 1976 Nis-Jørn From, JHF † 1991
25 10. maj 1972 Johan E. Kiærulff, KHF † 1988
24 12. juni 1971 Wagn Kruse, JHF † 1986
23 12. juni 1971 Verner Andersen, FHF † 1998
22 13. juni 1970 Helge Paulsen, JHF † 1978
21 29. april 1970 Willy Handreck, SHF † 1989
20 29. april 1970 Chr. Reuss, BHF † 1977
19 11. juni 1967 Leo Gyntler, KHF † 1981
18 12. juni 1966 Svend Knudsen, SHF † 2016
17 12. juni 1966 Erik Christensen † 1994
16 27. maj 1965 A. Fredslund Pedersen † 2006
15 9. marts 1964 Konrad Larsen, FHF † 1995
14 10. nov. 1962 Gunnar Nielsen, JHF † 1974
13 10. aug. 1961 Emil Horle, Schweiz (IHF) † 1976
12 5. jan. 1960 Hans Baumann, Schweiz (IHF) † 1971
11 10. dec. 1959 Wilhelm Bubert, Vesttyskland † 1980
10 31. maj 1959 Richard Madsen † 1972
9 14. jan. 1959 Else Birkemose Gunnarsson, HG † 1998
8 6. nov. 1958 Hans Jensen † 1999
7 18. maj 1958 Svend O. Jørgensen, SHF † 1973
6 18. maj 1958 M. Pamperin, KHF † 1966
5 26. april 1958 K. Skytte Knudsen, LFHF † 1977
4 15. dec. 1957 Curt Wadmark, Sverige † 2003
3 15. dec. 1957 Paul Högberg, Sverige † 1999
2 26. jan. 1957 Axel Ahm † 1988
1 1. jan. 1955 Holger Nielsen † 1955

Propositioner for Ærestegn

§ 1
Dansk Håndbold Forbund kan uddele to ærestegn, en guldnål og en sølvnål.
§ 2
Guldnålen, der er Dansk Håndbold Forbunds højeste udmærkelse, kan tildeles danske statsborgere, som i en længere periode, uegennyttigt og fortjenstfuldt har arbejdet indenfor Dansk Håndbold Forbunds øverste ledelse, eller som udenfor Dansk Håndbold Forbunds rammer, men på samme plan, har ydet en stor og usædvanlig indsats for dansk håndbold.
Guldnålen kan også tildeles udlændinge, som Dansk Håndbold Forbund specielt ønsker at hædre som tak for en indsats, der har haft stor og gavnlig betydning for dansk håndbold.
§ 3
Indehavere af Dansk Håndbold Forbunds guldnål har for livstid ret til gratis adgang med ledsager til alle kampe og stævner, som arrangeres af Dansk Håndbold Forbund, dets distriktsforbund, region eller af de foreninger, der er tilsluttet forbundet. Indehaverne får i den anledning hvert år tilstillet Dansk Håndbold Forbunds legitimationskort med oplysning om, hvorledes de skal forholde sig, når de ønsker at overvære de forskellige kampe.
§ 4
Sølvnålen kan tildeles danske statsborgere, som en anerkendelse for en helt særlig eller langvarig indsats til gavn for Dansk Håndbold Forbund i distriktsforbund, region, udvalg, administration, som dommer, træner, instruktør, spiller eller foreninger under Dansk Håndbold Forbund.
§ 5
Beslutningen om tildeling af et af Dansk Håndbold Forbunds ærestegn træffes af forbundets bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 6
Indstilling om tildeling af et af ærestegnene kan afgives af enhver forening under Dansk Håndbold Forbund, men må ske gennem den pågældende forenings distriktsforbund. Endvidere kan distriktsforbund, region, udvalg eller enkeltpersoner under DHF foretage indstilling om tildeling af ærestegn. Indstilling sker da direkte til DHF’s bestyrelse.
§ 7
En indstilling til et ærestegn skal indeholde såvel en begrundelse herfor som alle relevante oplysninger om den person der indstilles.
Indstillingen skal endvidere indeholde oplysninger om tid og sted for overrækkelse, såfremt indstillingen godkendes, samt gerne ønsket om hvem, der på Dansk Håndbold Forbunds vegne, skal overrække hæderstegnet.
Vedtaget i Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse d. 1. marts 2014.

DHF Sølvnåle

Nr.             Dato                               Navn

96              20. juni 2016                   Anita Kristiansen (DHF)

95              11. juni 2016                   Mette Randbøl (DHF)

94              11. juni 2016                   Ole F. Petersen (DHF)

93              17. marts 2016                Niels Peter Nielsen (JHF, kreds 1)

92              13. september 2015         Finn Toftegaard (Otterup HK)

91              11. marts 2015                Erik Christensen (Skive FH)

90              17. april 2014                  Hans Simonsen (Aars HK)

89              8. marts 2014                  Leo Press (Kvik-Ramten)

88              7. marts 2014                  Bodil Kjærgaard (DHF)

87              7. marts 2014                  Katrine Kjøller Christensen (DHF)

86              7. marts 2014                  Hans-Jørgen Lythje (DHF)

85              7. september 2013           Frede Aagaard (Brønderslev IF)

84              18. maj 2013                   Poul Syberg Pedersen (GOG)

83              21. april 2013                  Bo Brink-Pedersen (HRØ)

82              16. juni 2012                   Arne Josefsen (Divisionsforeningen Håndbold)

80-81                                                Ej uddelt

79              19. december 2011          Bent Eriksen (Rødovre Håndbold Klub)

78              8. maj 2010                     Bjarne Knudsen (FHF)

77              3. maj 2010                     Grete Larsen (SHF)

76              20. juni 2009                   Jens Peter Andersen (SHF)

75              13. maj 2009                   Kai Dahl Andersen (BHF)

74              4. maj 2009                     Lene Jørgensen (FHF)

73              17. marts 2008                Per Mouritsen

72              6. april 2007                    Jens Holm Danielsen

71              16. april 2005                  Carsten Goul

70              1. juni 2004                     Andreas Kaarsholm

69              28. marts 2004                Arne La Cour Petersen

68              14. juni 2003                   Jens Erik Nielsen

67              11. maj 2002                   Tage K. Jensen

66              8. juni 2001                     Vagn Hansen

65              7. maj 2002                     Ole Krarup

64              3. maj 1999                     Jørgen Hestelund, FHF

63              12. marts 2001                Poul Wöhlk

62              12. marts 1997                Tom Nybo, JHF

61              16. juni 1996                   Kurt Olsen, SHF (Næstved IF)

60              15. september 1995         Egon Jensen, Helsingør IF

59              15. september 1995         Mogens Menck, Helsingør IF

58              6. maj 1991                     Flemming (Post) Nielsen, SHF

57              2. maj 1991                     Lynge Rasmussen, LFHF

56              4. juni 1988                     Poul Aaskilde, H.G.

55              13. juni 1987                   Vilhelm Schütt, Viborg

54              3. maj 1986                     Bent Jørgensen, Skovbakken

53              3. oktober 1985               Arne Dam, Fremad Valby

52              7. september 1985           Johnny Bjerregaard, Esbjerg

51              13. april 1985                  Frede Jensen

50                                                    Henning Jensen, Doublet 47

49              18. juni 1984                   Tage Elkjær, FHF

48              12. juni 1982                   Anna Hansen, KHF

47              8. marts 1980                  Henning Jensen, DDGU

46              7. maj 1979                     Norman Jørgensen, LFHF

45              9. september 1978           Kurt Baden, Værløse HK

44              11. juni 1978                   Henrik Rasmussen, Fredericia fF

43              8. maj 1978                     Richard Larsen, FHF

42              8. maj 1978                     Kai Thorsen, IF Stjernen

41              27. juni 1978                   Alfred Sommer, FIF Hillerød

40              5. november 1977            Svend Lange, Føllenslev

39              18. juni 1977                   Morten Petersen, Ajax

38              9. maj 1977                     Mogens Nielsen, Odense H

37              4. april 1977                    Erik Bang, Viborg HK

36              4. maj 1976                     Gudrun Schiøtt, Stjernen

35              3. oktober 1975               Leif Nielsen, KHF

34              4. maj 1975                     Erik Hjorth, Vejle

33              4. maj 1975                     Aksel Kjær, Herning

32              29. april 1975                  Ib Kromann-Rasmussen, SHF

31              29. april 1975                  Hugo Hansen, Slagelse

30              29. april 1975                  K.S. Lund, Sakskøbing

29              29. marts 1975                Gunnar Hindø, Ringkøbing

28              7. maj 1974                     Svend Gude, Bolbro GF

27              4. maj 1974                     Bent Jakobsen, Ajax

26              4. maj 1974                     Svend Aage Madsen, Ajax

25              27. april 1974                  Jes Dahl Christensen

24              27. april 1974                  Arne Henriksen, Nykøbing F

23              30. april 1974                  Inga Knudsen, Glostrup IC

22              28. december 1973          Leo Ege Nielsen, Kolding

21              29. april 1973                  Niels Rasmussen, Korsør

20              29. april 1973                  Helge Esbensen, Fr.sund

19              29. april 1973                  Inge Wester, Gentofte-V.

18              29. april 1973                  Ina Jeppesen, Gentofte-V.

17              3. november 1972            Rudy Blom, A.I.A, Århus

16              Maj 1971                         Kaj Kiertzner, KHF

15              Maj 1971                         Kaj Pedersen, JHF

14              Maj 1971                         Niemann Kronborg, Lyngby

13              Maj 1971                         Malling Sørensen, Eftersl.

12              Maj 1971                         Jens C. Jensen, Randers

11              Maj 1971                         (Aalborg Star)

10              Maj 1971                         Olaf Nielsen, Århus

9                Maj 1971                         Gerhardt Olsen, Aalborg

8                Maj 1971                         Niels Krath, Åbyhøj

7                Maj 1971                         Knud Dyeremose

6                Maj 1971                         Georg V. Ley, Herning

5                Maj 1971                         Charles Wadmann, Gøttrup

4                20. marts 1971                Børge Petersen, Gundsøm

3                23. januar 1971               Nis-Jørn From, JHF

2                22. august 1970               Agnes Nielsen, Brede IF

1                2. maj 1970                     Jørgen Hansen, LFHF

Vælg forbund

Luk